Luqadaha caalamiga ah ee buug-gacmeedka isticmaala ColorSplash

Midabaynta luqadda caalamiga ah buuga isticmaalaha

Calanka Jarmalka
Germany

Grundlegende Anleitung

Buugga aasaasiga ah

Fehlerbehebung bei der täglichen Wartung

Dhibaatada toogashada hagaha dayactirka maalinlaha ah

CALANKA FRANCE
Faransiiska

Manuel de saldhiga

Buugga aasaasiga ah

Guide d'entretien quotidien

Dhibaatada toogashada hagaha dayactirka maalinlaha ah

CALANKA CAANKA
Español

Buug-gacmeedka básico

Buugga aasaasiga ah

Problemas para la guía de mantenimiento diario

Dhibaatada toogashada hagaha dayactirka maalinlaha ah

Guía de colores planos

Hagaha midabka barta

CALANKA TALYAANIGA
Italiano

Manuale di base

Buugga aasaasiga ah

Problemas para la guía de mantenimiento diario

Dhibaatada toogashada hagaha dayactirka maalinlaha ah

Guida ai colori spot

Hagaha midabka barta